Pravilnik o oglaševanju na območju Občine Pivka v času volilne kampanje za volitve poslancev RS v Evropski parlament

9. 4. 2009 485