Javni poziv k oddaji predlogov za imenovanje občinske volilne komisije Občine Pivka

1. 3. 2009 322