NAMERA O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA (3.1.2008)

3. 1. 2008 500