Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

9. 7. 2009 483