Javno naznanilo-dopolnilna javna razgrnitev in javna obravnava dodatno dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Pivka

9. 2. 2010 464