NAMERA O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA

12. 1. 2010 328