NAMERA O ODDAJI V NAJEM STVARNEGA PREMOŽENJA

15. 9. 2010 480