Zbiranje vlog za oprostitev plačevanja posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo za leto 2011

17. 1. 2011 383