Javna razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta za del območja Bedink P1-S9-S1

11. 9. 2006 708