Obvestilo rejcem perutnine – ukrepi v zvezi s pojavom aviarne influence – ptičje gripe

21. 2. 2006 716