1. prostorska konferenca za občinski lokacijski načrt za del območja Bedink v Pivki

21. 6. 2006 605