POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI SUŠE V LETU 2006

10. 8. 2006 699