Bliža se rok za oddajo zahtevkov in dopolnitev zahtevkov za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

26. 9. 2006 467