Javni poziv za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja za leto 2006

2. 11. 2006 561