2. prostorska konferenca za občinski lokacijski načrt za del območja Bedink v Pivki

15. 11. 2006 716