Obvestilo - zbiranje vlog za oprostitev plačevanja posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti

8. 12. 2006 513