Organizacija zimske službe na kategoriziranih občinskih cestah v občini Pivka

23. 11. 2005 1173