Namera o ustanovitvi služnostne pravice

5. 7. 2013 280