Sklep o podaljšanju namere za prodajo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe

13. 2. 2014 306