Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

8. 10. 2014 247