Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

13. 10. 2014 175