Sklep o podaljšanju namere za prodajo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe

3. 11. 2014 183