Obvestilo - Zbiranje vlog za oprostitev plačevanja posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo za leto 2012

4. 1. 2012 194