Pravila o oglaševanju na območju občine Pivka v času volilne kampanje za volitve predsednika republike

13. 9. 2012 442