Namera o ustanovitvi neodplačne služnosti

28. 9. 2012 267