Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja Občine Pivka

24. 10. 2012 165