Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

4. 12. 2012 115