Namera o ustanovitvi služnostne pravice

29. 3. 2013 271