Namera o ustanovitvi služnostne pravice

6. 9. 2013 206