DODATNA JAVNA RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka (predloga št. 3) Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 1

21. 8. 2017 5721
21.08.2017
Javna naznanila in razgrnitve
21.09.2017 do 00:00
21.08.2017