Pravilnik o uporabi športnih dvoran v Občini Pivka