Javni poziv za sodelovanje pri aktivnosti v sklopu projekta Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera - PIVKA.KRAS.PRESIHA - strašničin mravljiščar

4. 5. 2021 92
04.05.2021
Objave in pozivi
31.05.2021 do 00:00
04.05.2021
Tadej Kogovšek
tadej.kogovsek@pivka.si
05 7210 129