Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE