Ministrstvo za šolstvo in šport bo za graditev večnamenske dvorane pri šoli v Šmihelu prispevalo približno polovico sredstev

10. 2. 2022 782