Javni poziv za sodelovanje pri aktivnosti v sklopu projekta »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera - PIVKA.KRAS.PRESIHA - presihajoča jezera

3. 5. 2021 95
03.05.2021
Objave in pozivi
31.05.2021 do 00:00
29.04.2021
Tadej Kogovšek
tadej.kogovsek@pivka.si
05 7210 129