Vzpostavitev trajnostnega šotorišča za gibalno ovirane

69.532,89 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
47.191,24 €
V teku
01.11.2017
31.12.2019