Vzpostavitev trajnostnega šotorišča za gibalno ovirane