Predstavitev projektov za večnamenski prizidek pri podružnični šoli v Šmihelu in za pločnik ob državni cesti

6. 11. 2018 478