Občina Pivka
Slovensko

Vizitka občine
Splošna predstavitev
Občinski svet
Župan in podžupana
Nadzorni odbor
Občinska uprava
Vaške in Trška skupnost
Predpisi
Razpisi, objave in novice

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Civilna zaščita in požarna varnost
Lokalne volitve 2014
E-račun - podatki za izdajo
Turizem
Gospodarstvo
Kmetijstvo in gozdarstvo
Kultura
Predšolska vzgoja
Izobraževanje
Šport
Zdravstvo in sociala
Varnostni sosvet Policijske postaje Postojna in Občine Pivka
Društva v občini Pivka
Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka
POSLANSKA PISARNA

kje sem: Prva stran | Splošna predstavitev | Znamenitosti Pivke in okolice | Naravne znamenitosti | Pivška presihajoča jezera | Palško jezero

Palško jezero je največje kraško jezero ob Pivki, le po trajanju ga prekaša sosednje Petelinjsko. Nahaja se severno od Palčja, v poldrugi kilometer dolgi in pol kilometra široki kraški globeli, s precej ravnim nasutim dnom, v višini med 543 in 550 m. Približno četrt leta je v globeli jezerska voda, sicer pa je jezero suho. Ob močnejšem deževju vre voda iz kraškega podzemlja predvsem na vzhodni strani ob vznožju Škrljaka (782 m), najmočnejši izvir pa je gotovo Matijeva jama, iz katere priteka manjša reka, z do 6 m3/s pretoka. Gre za tipično kraško estavelo, v katero ob upadanju jezero tudi odteka. Iz Matijeve jame so nekdaj črpali vodo za vojaške potrebe, ljudje pa vode nikdar niso uporabljali. V jami so našli človeške ribice (Proteus Anginous), potapljači pa so se v jami že večkrat potapljali v sifonski vodni rov, ki vodi v javorniško podzemlje.Gladina kraške vode niha tudi za več kot 45 m, po ljudski pripovedi pa je bilo jezero najbolj polno v letu 2000. Vodo jezero v glavnem dobiva iz prevotljenega podzemnega krasa ob vznožju Javornikov, ob upadanju pa oskrbuje z vodo nekoliko nižje Petelinjsko jezero.


Zanimive povezave
  Svet lokotavcev - Palško jezero

Virtualni asistent















Geografsko informacijski sistem Občine Pivka
Zapore cest
PROSTORSKI AKTI
Okoljevarstvena soglasja
Projekt GSM-R na slovenskem železniškem omrežju
Zbirni center komunalnih odpadkov v IOC Neverke
Velika Krpanova pot
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Projekt "Čista Ljubljanica"
Podjetniška pisarna VEM
Policijska pisarna Pivka
Aktivnostii na vadbišču Poček
Organizacija zimske službe v občini Pivka
RRA Zeleni kras
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Notranjsko-kraške novice
Zeleni kras
Upravna enota Postojna
Davčni urad Postojna
Okrajno sodišče v Postojni
Občina Postojna
Energetsko svetovalna pisarna Postojna
e- uprava
Vlada Republike Slovenije
Banke
Zavarovalnice
Prometne informacije
Prireditve v Sloveniji
© 2005 CHP