Občina Pivka
Slovensko

Vizitka občine
Splošna predstavitev
Občinski svet
Župan in podžupana
Nadzorni odbor
Občinska uprava
Vaške in Trška skupnost
Predpisi
Razpisi, objave in novice

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Civilna zaščita in požarna varnost
Lokalne volitve 2014
E-račun - podatki za izdajo
Turizem
Gospodarstvo
Kmetijstvo in gozdarstvo
Kultura
Predšolska vzgoja
Izobraževanje
Šport
Zdravstvo in sociala
Varnostni sosvet Policijske postaje Postojna in Občine Pivka
Društva v občini Pivka
Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka
POSLANSKA PISARNA

kje sem: Prva stran | povezave | Združenje občin Slovenije
Združenje občin Slovenije

DOGODKI       MESEČNI UTRIP       GLAS OBČIN       ZAKONODAJA

NOVICE ZDRUŽENJA


16.3.2009  ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZA UČINKOVITEJŠE SODELOVANJE Z MKGP
  (6.3.2009) SLAVNOSTNI PODPIS DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE, KI V LETU 2009 PRIPADA OBČINAM

Ljubljana, 06. 03.2009, Danes je potekal na ministrstvu za finance slavnostni podpis dogovora o višini povprečnine, ki v letu 2009 pripada občinam v višini 538,45.
Predsednik Skupnosti občin Slovenije Franc Kangler, minister za finance Franc Križanič in predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj so podpisali dogovor o višini povprečnine za leto 2009.

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  ZDRUŽENJE
  ČLANICE
  STATUTARNA DEJAVNOST
  ODBOR REGIJ

Virtualni asistentGeografsko informacijski sistem Občine Pivka
Zapore cest
PROSTORSKI AKTI
Okoljevarstvena soglasja
Projekt GSM-R na slovenskem železniškem omrežju
Zbirni center komunalnih odpadkov v IOC Neverke
Velika Krpanova pot
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Projekt "Čista Ljubljanica"
Podjetniška pisarna VEM
Policijska pisarna Pivka
Aktivnostii na vadbišču Poček
Organizacija zimske službe v občini Pivka
RRA Zeleni kras
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Notranjsko-kraške novice
Zeleni kras
Upravna enota Postojna
Davčni urad Postojna
Okrajno sodišče v Postojni
Občina Postojna
Energetsko svetovalna pisarna Postojna
e- uprava
Vlada Republike Slovenije
Banke
Zavarovalnice
Prometne informacije
Prireditve v Sloveniji
© 2005 CHP