Občina Pivka
Slovensko

Vizitka občine
Splošna predstavitev
Občinski svet
Župan in podžupana
Nadzorni odbor
Občinska uprava
Vaške in Trška skupnost
Predpisi
Razpisi, objave in novice

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Civilna zaščita in požarna varnost
Lokalne volitve 2014
E-račun - podatki za izdajo
Turizem
Gospodarstvo
Kmetijstvo in gozdarstvo
Kultura
Predšolska vzgoja
Izobraževanje
Šport
Zdravstvo in sociala
Varnostni sosvet Policijske postaje Postojna in Občine Pivka
Društva v občini Pivka
Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka
POSLANSKA PISARNA

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Aktualne novice in obvestila


1.2.2015

OSREDNJA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU


Več o tem »

1.2.2015

Razstava slik Marka Butine

Več o tem »

31.1.2015 Komedija v Zagorju
30.1.2015 PODPIS DOGOVORA O POVPREČNINAH ZA LETO 2015
30.1.2015 Petkovo predavanje: ZAVAROVANE RASTLINE NA PIVŠKEM
30.1.2015 Vremensko opozorilo
30.1.2015 POZIV K SODELOVANJU PRI PROJEKTU »DVIG KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN DELOVANJA ORGANIZACIJE« IZ PROGRAMA ERASMUS+
28.1.2015 Vabilo na ogled komedije
24.1.2015 Predstavitev knjige 'Tako značko nosim jaz...'
24.1.2015 Predstavitev zgoščenke
23.1.2015 Predavanje v Zagorju: S HOMEOPATIJO DO ZDRAVJA
23.1.2015 ZAKLJUČEK FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA 'VODA V JESENI'
22.1.2015 Predstavitev knjige 'Tako značko nosim jaz...'
21.1.2015 Usposabljanje na vadišču Poček
21.1.2015 IZVEDEN ŠE EN USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE POVPREČNINE, ZAKLJUČEK V PETEK
20.1.2015 RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PIVKA ZA LETO 2015
20.1.2015 Potopisni večer: CAMINO DE SANTIAGO
19.1.2015 USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM
19.1.2015 Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe
19.1.2015 Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2014/2015
19.1.2015 Študijski krožek: Naravna in kulturna dediščina Zgornje Pivke
16.1.2015 S PRAVOČASNIM PRIKLOPOM NA KANALIZACIJO SI ZAGOTOVITE NIŽJE STROŠKE PRIKLOPA IN POSKRBITE ZA ČISTEJŠE OKOLJE
16.1.2015 VRT NAJ NAM BO VESELJE IN ZDRAVJE
15.1.2015 Vabilo društvom, da nas obvestijo o svojih dogodkih
15.1.2015 PUST JE PRŠU 2015
14.1.2015 Obvestilo o prekinjeni dobavi vode
14.1.2015 VRT NAJ NAM BO VESELJE IN ZDRAVJE
14.1.2015 SANACIJA POŠKODOVANE PRIMORSKE ŽELEZNIŠKE PROGE
13.1.2015 POVRNITEV TROŠARINE ZA DELO V GOZDOVIH POŠKODOVANIH PO LETOŠNJEM ŽLEDOLOMU
13.1.2015 Vremensko opozorilo
13.1.2015 NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE POVPREČNINE
13.1.2015 Kantina Pivka vabi v svoj edinstven ambient!
12.1.2015 MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI
11.1.2015 Modrinov večer: Čebelice, čebelice
11.1.2015 Predavanja: Konoplj zdrav, zaupaj naravi
9.1.2015 Lekarna Postojna bo ta vikend zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta
9.1.2015 PARK VOJAŠKE ZGODOVINE JE OBISKALA MINISTRICA ZA KULTURO
8.1.2015  REGIJSKI POSVET O UKREPANJU NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8.1.2015 Kpd Miroslav Vilhar Zagorje v januarskih petkih vabi na predavanja
7.1.2015 Lekarna Postojna bo ta vikend zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta
7.1.2015 Potopisni večer: NORVEŠKA
6.1.2015 KRVODAJALSKA AKCIJA
6.1.2015 Novice iz UTŽO Pivka
6.1.2015 Lekarna Postojna bo ta vikend zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta
6.1.2015 Petkova predavanja v Zagorju
5.1.2015 POSLANSKA PISARNA V PIVKI
4.1.2015 KRVODAJALSKA AKCIJA
2.1.2015 Potopisni večer: NORVEŠKA

Virtualni asistent


Geografsko informacijski sistem Občine Pivka
Zapore cest
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 Kalce – Jelšane
Občinski prostorski načrt
Državni prostorski načrt - OSVAD
Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Postojna/Divača – Jelšane
OPPN Park vojaške zgodovine Pivka
OPPN čistilna naprava Pivka
OPPN središče Pivka
OPPN Vrtec Pivka
Okoljevarstvena soglasja
Projekt GSM-R na slovenskem železniškem omrežju
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Zbirni center komunalnih odpadkov v IOC Neverke
Velika Krpanova pot
Podjetniška pisarna VEM
Projekt "Čista Ljubljanica"
Policijska pisarna Pivka
Dejavnosti na vadbišču Poček
RRA Notranjsko-kraške regije
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Notranjsko-kraške novice
Zeleni kras
Upravna enota Postojna
Davčni urad Postojna
Okrajno sodišče v Postojni
Občina Postojna
Energetsko svetovalna pisarna Postojna
e- uprava
Vlada Republike Slovenije
Banke
Zavarovalnice
Prometne informacije
Prireditve v Sloveniji
© 2005 CHP