Občina Pivka
Slovensko

Vizitka občine
Splošna predstavitev
Občinski svet
Župan in podžupana
Nadzorni odbor
Občinska uprava
Vaške in Trška skupnost
Predpisi
Razpisi, objave in novice

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Civilna zaščita in požarna varnost
Lokalne volitve 2014
E-račun - podatki za izdajo
Turizem
Gospodarstvo
Kmetijstvo in gozdarstvo
Kultura
Predšolska vzgoja
Izobraževanje
Šport
Zdravstvo in sociala
Varnostni sosvet Policijske postaje Postojna in Občine Pivka
Društva v občini Pivka
Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka
POSLANSKA PISARNA

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Aktualne novice in obvestila


31.3.2015

Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu Republike Slovenija, št. 21 z dne 27.3.2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa.

Upravičenci so gospodarske družbe vseh velikosti, samostojni podjetniki in zadruge z glavno dejavnostjo C16 in C31 po SKD. Roka za oddajo vlog sta: 30.4. in 30.6.2015.

Več informacij na: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Več o tem »

30.3.2015

V LETU 2015 BO OBČINA PIVKA IZVEDLA ŠTEVILNE POMEMBNE INVESTICIJE

Proračun Občine Pivka za leto 2015, ki je bil sprejet v marcu, na 4. redni seji občinskega sveta, predvideva 16.432.298,16 eur prihodkov, kar je za 2.642.925 eur več kot v prvem branju (+ 19,17 %) in nekaj manj v primerjavi s proračunom preteklega leta. Predvideni odhodki bodo v letu 2015 znašali 16.133.728,48 eur, glavnina le-teh je investicijskih, kar pomeni, da bo Občina Pivka v tem letu za investicije in projekte namenila znaten delež svojih proračunskih sredstev, in sicer v višini kar 10.873.803,84 eur.


Več o tem »

30.3.2015 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH IN KULTURNIH PRIREDITEV V LETU 2015
30.3.2015 JAVNI NATEČAJ ZA IZDELKE IZ LESA
30.3.2015 PIVŠKI OSNOVNOŠOLCI ZNOVA ODLIČNI
27.3.2015 Hidrološko opozorilo
27.3.2015 Ukrep prekuhavanja pitne vode za naselje Suhorje
27.3.2015 Obrezovanje sadnega drevja
27.3.2015 Pridružite se pobudi »Ura za Zemljo«
27.3.2015 Vabljeni na gledališko predstavo v Zagorje
26.3.2015 Glasujmo za naše učence v okviru natečaja Ločujem, naravo varujem
26.3.2015 Zbiranje zamaškov
25.3.2015 ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENE POSTAJE PIVKA
25.3.2015 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje opreme ter upravljanje in vzdrževanje javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka v letu 2015
25.3.2015 Ob materinskem dnevu...
24.3.2015 NADOMESTNI PROSTORI KNJIŽNICE PIVKA
24.3.2015 Vabljeni na gledališko predstavo v Zagorje
24.3.2015 Zimovanje na Nanosu
23.3.2015 Voda iz pipe - PIJTE JO VSAK DAN!
23.3.2015 Pivčani na kraškem maratonu
23.3.2015 Objavljen razpis za programe športa
22.3.2015 Predavanje: Vrt naj nam bo v veselje in zdravje
22.3.2015 VOKALNA EKSTAZA PERPETUUM JAZZILE V PIVKI
21.3.2015 Perpetuum Jazzile v Pivki
20.3.2015 Proslava ob materinskem dnevu na Jurščah
20.3.2015 Evropski solidarnostni sklad na pomoč pri naravnih nesrečah v Sloveniji
20.3.2015 Občni zbor BK Orlek Javor Pivka
20.3.2015 POMAGAJMO OBNOVITI SLOVENSKE GOZDOVE
19.3.2015 POROČILO 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA
18.3.2015 SPOMLADANSKA OPRAVILA
18.3.2015 Martin Otoničar najboljši v kolesarskem sprintu
18.3.2015 Pivka ima svoje predstavnike tudi na Kulturnem bazarju
18.3.2015 Delavnica: Mleko in mlečni izdelki
17.3.2015 PREVIDNO PRI RAVNANJU Z OGNJEM V NARAVNEM OKOLJU
17.3.2015 Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe
17.3.2015 POMAGAJMO OBNOVITI SLOVENSKE GOZDOVE
16.3.2015 Sprememba razpisne dokumentacije - JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE REDNEGA VZDRŽEVANJA KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST V OBČINI PIVKA
16.3.2015 NADALJEVANJE PRIZADEVANJ ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN
16.3.2015 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE
16.3.2015 S PRAVOČASNIM PRIKLOPOM NA KANALIZACIJO SI ZAGOTOVITE NIŽJE STROŠKE PRIKLOPA IN POSKRBITE ZA ČISTEJŠE OKOLJE
16.3.2015 Perpetuum Jazzile v Pivki
16.3.2015 Kulinarični večer v Kantini
13.3.2015 Delavnica: Mleko in mlečni izdelki
13.3.2015 ŠKRAT VODKO OZAVEŠČA
12.3.2015 4. seja Občinskega sveta Občine Pivka (18.3.2015)
12.3.2015 Zbiranje zamaškov
12.3.2015 Razvoj turizma v Primorsko-notranjski regiji
11.3.2015 Zimska liga Pivke v balinanju
11.3.2015 Popravek razpisne dokumentacije - Javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin na območju občine Pivka
11.3.2015 Predavanje v Parku vojaške zgodovine
11.3.2015 PRVA JAVNA ELEKTRIČNA POLNILNICA V REGIJI
10.3.2015 Pridružite se humanitarni akciji zbiranja odpadnih surovin
9.3.2015 Usposabljanje na osrednjem vadišču Poček
8.3.2015 Predavanja: Vrt naj nam bo v veselje in zdravje
7.3.2015 Voščilo ob dnevu žena
7.3.2015 Prireditev: S pesmijo podarimo nasmeh
7.3.2015 Komedija 'Intimni sosedski odnosi'
6.3.2015 PIVČANI DELEŽNI PRIZNANJ IN NAGRAD ZA SVOJA DOBRA DELA
6.3.2015 Hiša kulture v Pivki vabi
6.3.2015 Prireditev: S pesmijo podarimo nasmeh
5.3.2015 NOVICE IZ DRUŠTVA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE PIVKA
4.3.2015 Vremensko opozorilo
4.3.2015 Raziskovanje odnosa do rjavega medveda
4.3.2015 DRUŠTVO HOSPIC - VAŠA PODPORA V TRENUTKIH NEMOČI
4.3.2015 Komedija 'Intimni sosedski odnosi'
4.3.2015 Hiša kulture v Pivki vabi
3.3.2015 Prireditev: S pesmijo podarimo nasmeh
3.3.2015 ZIMSKA LIGA – DVOJK
2.3.2015 Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka
2.3.2015 Predavanja: Vrt naj nam bo v veselje in zdravje
2.3.2015 »e-Račun* je Zdrav Razum«
2.3.2015 MEDGENERACIJSKA POČITNIŠKA DELAVNICA »NAUČIMO SE ROČNIH DEL«

Virtualni asistentGeografsko informacijski sistem Občine Pivka
Zapore cest
PROSTORSKI AKTI
Okoljevarstvena soglasja
Projekt GSM-R na slovenskem železniškem omrežju
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Zbirni center komunalnih odpadkov v IOC Neverke
Velika Krpanova pot
Podjetniška pisarna VEM
Projekt "Čista Ljubljanica"
Policijska pisarna Pivka
Dejavnosti na vadbišču Poček
RRA Zeleni kras
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Notranjsko-kraške novice
Zeleni kras
Upravna enota Postojna
Davčni urad Postojna
Okrajno sodišče v Postojni
Občina Postojna
Energetsko svetovalna pisarna Postojna
e- uprava
Vlada Republike Slovenije
Banke
Zavarovalnice
Prometne informacije
Prireditve v Sloveniji
© 2005 CHP