Občina Pivka
Slovensko

Vizitka občine
Splošna predstavitev
Občinski svet
Župan in podžupana
Nadzorni odbor
Občinska uprava
Vaške in Trška skupnost
Predpisi
Razpisi, objave in novice

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Civilna zaščita in požarna varnost
Lokalne volitve 2014
E-račun - podatki za izdajo
Turizem
Gospodarstvo
Kmetijstvo in gozdarstvo
Kultura
Predšolska vzgoja
Izobraževanje
Šport
Zdravstvo in sociala
Varnostni sosvet Policijske postaje Postojna in Občine Pivka
Društva v občini Pivka
Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka
POSLANSKA PISARNA

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Aktualne novice in obvestila


7.10.2015

PRIREDITEV OB TEDNU OTROKA
V kulturnem programu bodo sodelovali:
Otroški zbor KD Juršče, mladi glasbeniki: Tara, Jakob, Matevž, Blaž, Veronika in Eva
Mladi recitatorji: Rebeka, Špela Felicita, Matic in Kaja ter Otroška folklorna skupina KD Tuščak iz Bača.

Ob prireditvi bo potekala razstava izdelkov iz otroških poletnih delavnic, ki so potekale pod mentorstvom Helene Bizjak in Dragice Đorđević.


Več o tem »

6.10.2015

ODPUST DOLGA V ŠOLI V VRTCU

Občinski svet Občine Pivka je sprejel Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih v Občini Pivka.
 
Upoštevajoč Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) je upnik v danem primeru osnovna šola oziroma vrtec, ki v svojem knjigovodstvu izkazuje terjatev do dolžnika. Dolžnik pa je lahko le fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.
 
Dolg, ki se v skladu z zakonom upošteva za odpust, je veljavna denarna obveznost dolžnika do upnika, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev.
 
Dolžniki morajo tako podati predlog za sklenitev dogovora za odpust dolga na Osnovno šolo Košana oziroma Osnovno šolo Pivka. Posameznemu dolžniku, ki izpolnjuje pogoje za odpust dolga se v skladu z zakonom odpiše dolg v višini 100,00 EUR na otroka vključenega v vrtec ali šolo.

Dolžniki morajo predlog za sklenitev dogovora o odpustu podati do 31. oktobra 2015, z osebami ki bodo upravičene pa se sklene dogovor najkasneje do 31. januarja 2016.
 
Obrazec predloga za odpust je priložen obvestilu.Več o tem »

6.10.2015 Društva UTŽO Pivka vabi k vpisu v novo študijsko leto 2015/2016
5.10.2015 PROJET »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE – 2. FAZA
5.10.2015 Poročilo 6. seje Občinskega sveta Občine Pivka
2.10.2015 Sprejet rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2015
2.10.2015 Okusi Pivških jezer
1.10.2015 SOCIALNI TEDEN V PIVKI – V ISKANJU PRAVEGA DIALOGA
1.10.2015 OKTOBER - MESEC POŽARNE VARNOSTI
30.9.2015 MERITVE HITROSTI NA DRŽAVNI CESTI RIBNICA – DIVAČA
30.9.2015 »Pogovor ob knjigi Darovi minevanja, z avtorico Manco Košir«, organizira Slovensko društvo hospic
30.9.2015 Okusi Pivških jezer
30.9.2015 Akcija zbiranja odpadnega papirja na OŠ Košana
29.9.2015 OBVEŠČANJE JAVNOSTI O ZAPORI CEST – IZGRADNJA VODOVODA
29.9.2015 Obvestilo o spremenjenem voznem redu šolskih prevozov za avtobusni liniji Juršče - Pivka in Zagorje - Pivka
29.9.2015 Društva UTŽO Pivka vabi k vpisu v novo študijsko leto 2015/2016
29.9.2015 Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe
28.9.2015 Obvestilo o začasni lokaciji Lekarne Pivka
28.9.2015 JESENSKI PREIZKUS HOJE
28.9.2015 Osveščanje občanov - uporabnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav- zloženka s koristnimi informacijami
28.9.2015 NOVA MEDALJA PIVŠKIH DEKLET V KOŠARKI
25.9.2015 Preizkus hoje na 2 km
25.9.2015 Informativni dan Društva UTŽO Pivka
24.9.2015 6. seja Občinskega sveta Občine Pivka
24.9.2015 Obvestilo Rdečega križa Slovenije - OZ Postojna-Pivka
23.9.2015 Okusi Pivških jezer
23.9.2015 ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA – PONOVNO OBVESTILO !
23.9.2015 Vabljeni na predstavitev v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine
21.9.2015 O B V E S T I L O
21.9.2015 Obvestilo Kovod-a
21.9.2015 DAN ODPRTIH VRAT VOJAŠNICE PIVKA
21.9.2015 EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
21.9.2015 DUŠAN JAKOMIN – POSLEDNJI ČEDERMAC
19.9.2015 Vabilo na osrednji dogodek IX. Festivala vojaške zgodovine
19.9.2015 POT VOJAŠKE ZGODOVINE POLNA IZZIVOV
18.9.2015 Obvestilo Kovoda
18.9.2015 Vabilo na IX. Festival vojaške zgodovine
18.9.2015 PSIHOSOCIALNA POMOČ
18.9.2015 Obvestilo Kovod-a
17.9.2015 PARK VOJAŠKE ZGODOVINE Z EDINSTVENO RAZSTAVO 'POT V SAMOSTOJNOST'
17.9.2015 Rdeči križ Slovenije poziva javnost k zbiranju pomoči za begunce
16.9.2015 Zaključek operacije Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine
16.9.2015 Vabilo na IX. Festival vojaške zgodovine
16.9.2015 ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA
16.9.2015 SLOVESNA PRIMOPREDAJA LETALA IAR-93 VULTUR/OREL
14.9.2015 Obvestilo Slovenske vojske o aktivnostih na streliščih in vadiščih za mesec OKTOBER 2015
14.9.2015 Vabilo na IX. Festival vojaške zgodovine
14.9.2015 Zeleni kras z vodnikom
11.9.2015 Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka
11.9.2015 Javni razpis »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE – 2. FAZA
11.9.2015 Vabilo na IX. Festival vojaške zgodovine
10.9.2015 Še ena uspešna krvodajalska akcija
8.9.2015 EKIPA BOLNIČARJEV NA DELAVNICI »VARNO V PROMETU«
8.9.2015 NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI
7.9.2015 Obvestilo

Virtualni asistentGeografsko informacijski sistem Občine Pivka
Zapore cest
PROSTORSKI AKTI
Okoljevarstvena soglasja
Projekt GSM-R na slovenskem železniškem omrežju
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Zbirni center komunalnih odpadkov v IOC Neverke
Velika Krpanova pot
Podjetniška pisarna VEM
Projekt "Čista Ljubljanica"
Policijska pisarna Pivka
Aktivnostii na vadbišču Poček
RRA Zeleni kras
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Notranjsko-kraške novice
Zeleni kras
Upravna enota Postojna
Davčni urad Postojna
Okrajno sodišče v Postojni
Občina Postojna
Energetsko svetovalna pisarna Postojna
e- uprava
Vlada Republike Slovenije
Banke
Zavarovalnice
Prometne informacije
Prireditve v Sloveniji
© 2005 CHP